Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Ústav klinické biochemie a diagnostikyVítejte!

Vítejte na stránkách Ústavu klinické biochemie a diagnostiky Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Datum publikování: 10.05.2010

Ústav klinické biochemie a diagnostiky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Spolupráce klinické laboratoře se všemi svými partnery je nutně založena na vzájemné komunikaci a dostatku potřebných informací. Dovolujeme si Vám předložit laboratorní příručku, která obsahuje informace o činnosti a službách Ústavu klinické biochemie a diagnostiky Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Cílem příručky je poskytnout maximum informací pro naše zákazníky.
Laboratorní příručku vnímáme jako základ další komunikace, oceníme připomínky, návrhy a možnosti spolupráce na rutinní i vědecké bázi.

MUDr. Ladislava Pavlíková
Přednostka Ústavu klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

V Hradci Králové dne 13.1.2014


 


 

Datum publikování: 28.02.2010