Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Citrulin

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: chromatografie
Telefon 495 833 735
Biologický materiál

sérum, plazma (heparin) – 1 ml

Typ žádanky
Zkratka v LIS CIT
Dostupné statim NE
Jednotka µmol/L
Referenční intervaly

Vyhodnocení v rámci vyšetření spektra aminokyselin

Preanalytika

viz Aminokyseliny - spektrum

Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 24 hod.
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 hod.