Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Guanidinoacetát

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: chromatografie
Telefon 495 832 664
Biologický materiál

moč

Množství 1
Typ žádanky
Doba odezvy 1-4 týdny
Zkratka v LIS GUA
Dostupné statim NE
Jednotka mmol/mol kreatininu
Referenční intervaly
0 - 15 let 5 - 200 mmol/mol kreatininu
> 15 let 3 - 120 mmol/mol kreatininu

 

Preanalytika

Vzorky přijímáme do 2 hodin v nativním stavu, jinak zamražené.

  • Moč do skla nebo plastu bez úpravy.
  • Doporučuje se odebrat první ranní porci moči.
  • V případě sbírané moči sběrovou nádobu udržovat v chladu, po ukončení sběru dodat do laboratoře průměrný vzorek s uvedením celkového objemu v ml a doby sběru v hod.

 

Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den