Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Hereditární nádorové syndromy

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: humánního genomu
Telefon 495 833 865 (21 46)
Biologický materiál

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5 ml (2x)

Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy Standardně 3 měsíce, doba odezvy se může prodloužit v závislosti na počtu požadavků
Zkratka v LIS NGS
Dostupné statim NE
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika

Součástí kompletně oboustranně vyplněné žádanky musí být informovaný souhlas s DNA analýzou.

Stabilita při teplotě -20 °C dlouhodobě
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 72 hodin
Další poznámky
  • Vyšetření se provádí  vždy po dohodě s klinickým genetikem!
  • Může indikovat lékař s odborností 208. 
  • MKN/ORPHA Z80.x, Z85x, Cxx.x
Forma výsledku Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek.