Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Molekulární genotypizace Rh-D antigenu

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: humánního genomu
Telefon 495 833 866 (27 67)
Biologický materiál

nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované buňky CVS, maternální periferní krev

Množství 2-5
Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy Standardně 1 týden, urgentně 2-3 dny.
Zkratka v LIS RHD
Dostupné statim ANO
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika
  • Součástí kompletně oboustranně vyplněné žádanky by měl být informovaný souhlas s DNA analýzou.
  • Uchovávání periferní krve před odesláním při 4-8°C max. 72 hod, déle se pak materiál uchovává na -20°C.
  • Za převzetí kultivovaného materiálu z Oddělení lékařské genetiky odpovídá pověřený pracovník zodpovídající za metodu.
  • Pokud se jedná o neinvazivní prenatální diagnostiku (NIPD), materiál se musí podrobit zpracování do 6 hodin po odběru maternální periferní krve.
     
Stabilita při teplotě -20 °C periferní krev 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C maternální periferní krev max. 6 h, periferní krev max. 72 h
Forma výsledku Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek