Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Protilátky proti acetylcholinovým receptorům (ARAB)

 
Úsek Úsek RIA a imunochemických analýz
Telefon 495 833 297
495 833 141
495 832 241
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1-2 měsíce nebo dle dohody s VŠ úseku
Zkratka v LIS ARAB
Dostupné statim NE
Jednotka nmol/L
Referenční intervaly

< 0,25 nmol/l
(hraniční hodnoty 0,25 - 0,4 nmol/l)

Preanalytika

Není třeba zvláštní přípravy k odběru

Analytika Nedoporučuje se opakované zamrazování a rozmrazování séra.
Interpretace

Hemolytické vzorky (hemoglobin > 4 g/l) mohou ovlivnit výsledek. 

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden