Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Tyreostimulující imunoglobuliny (TSI)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 738
Biologický materiál

 sérum

Množství 0,5
Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 - 3 dny
Zkratka v LIS TSI
Dostupné statim NE, v naléhavém případě po telefonické domluvě
Jednotka IU/l
Referenční intervaly

 < 0,10 IU/l

Stabilita při teplotě -20 °C 12 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 24 hod.
Další poznámky
  •  vyšetření není uvedeno na žádankách, dopište zkratkou "TSI" na volný řádek