Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Vyšetření DMP

 K 1.10.2018 bylo ukončeno provádění vyšetření DMP na ÚKBD FN Hradec Králové.

ÚKBD nadále nabízí možnost předání materiálu k vyšetření Diagnostickým laboratořím ÚDMP LF UK a VFN v Praze. Screening poruch glykosylace prostřednictvím CDT je nadále prováděno beze změn (ÚDMP nevyšetřuje)