Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Amfetaminy, konfirmace amfetaminů a extáze v biologických materiálech pomocí GC-MS

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

sérum / plazma, moč - 5 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy do 4 hodin
Zkratka v LIS _GCMS
Dostupné statim NE
Jednotka µg/L
Preanalytika

krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

negativní; pozitivní - uvedeny nalezené látky
Průkaz jednotlivých amfetaminů a "extáze" v biologických materiálech.
Hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C sérum, plazma - 6 měsíců; moč - 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum, plazma - 1 měsíc; moč - 3 měsíce
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum, plazma - 1den; moč - 1 měsíc
Další poznámky

po týdnu zamrazit; ke konfirmaci do týdne nezamrazovat,
µg/l = ng/ml