Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Laboratorní příručka

OBSAH                                                           

Laboratorní příručka

A 01 Předmluva

B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové

B 02 Identifikace laboratoře a důležité údaje

B 03 Základní informace o laboratoři

B 04 Úroveň, zaměření laboratoře, stav akreditace

B 05 Organizace laboratoře, její vnitřní členění

B 06 Spektrum nabízených služeb

B 07 Popis nabízených služeb

C01 Preanalytická fáze

C 01.1 Procesy před vyšetřením v molekulární biologii

C 01.2 Procesy před vyšetřením na úseku klinické a forenzní toxikologie

C 01.3 Procesy před vyšetřením v klinické farmakologii

C 01.4 Procesy před vyšetřením – stanovení stopových prvků AAS

C 01.5 Procesy před vyšetřením - screening vrozených vývojových vad a preeklampsie

C 02  Pokyny pro odběr vzorků

C 02.1 Odběr žilní krve - pokyny k odběru krve vakuovým systémem

C 02.2 Odběr kapilární krve

Odběr krve na vyšetření acidobazické rovnováhy a pO2

C 02.3 Odběr moče

C 02.4 Odběr mozkomíšního moku

C 02.5 Odběr na vyšetření punktátu

C 02.6 Odběr na vyšetření stolice na okultní krvácení

C 02.7 Odběr na vyšetření ejakulátu

C 02.8 Odběr slin

C 03  Transport odebraného biologického materiálu do laboratoře

C 04  Ústní požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření)

C 05  Používaný odběrový systém

C 06  Příprava pacienta před vyšetřením

C 07  Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku

C 08  Množství vzorku

C 09  Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

C 10  Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky

D 01  Příjem žádanek a vzorků

D 02  Kriteria pro odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků

D 03  Postupy při nesprávné identifikaci biologického materiálu nebo žádanky

D 04  Informace o vyšetření, která laboratoř neprovádí

E 01  Hlášení výsledků v kritických intervalech

E 02  Informace o formách vydávání výsledků

E 03  Typy nálezů a laboratorních zpráv

E 04  Vydávání výsledků přímo pacientům

E 05  Opakovaná a dodatečná vyšetření

E 06  Změny výsledků a nálezů

E 07  Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku (TAT)

E 08  Konzultační činnost laboratoře

E 09  Způsob řešení stížností

E 10  Vydávání potřeb laboratoří

E 11  Úhrada vyšetření samoplátci

F 01  Seznam metod s uvedenými preanalytickými požadavky

G 01 Pokyny pro pacienta: Příprava před odběrem žilní krve

G 02  Pokyny pro pacienta: Vyšetření orálního glukózového tolerančního testu (oGTT)

G 03  Pokyny pro pacienta: Odběr vzorku moče

G 04  Pokyny pro pacienta: Sběr moče za 24 hodin

G 05  Pokyny pro pacienta: Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera

G 06  Pokyny pro pacienta: Odběr slin

G 07  Pokyny pro pacienta: Sběr okyselené moče za 24 hodin

I 01   Registrace výzkumných úkolů, způsob úhrady

I 02   Žádost o referenční intervaly pro vybraná stanovení

I 03   Osvědčení a certifikáty ÚKBD