Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Odmítnutí vzorku

Kriteria pro odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků

Postupy při nesprávné identifikaci biologického materiálu nebo žádanky

Informace o vyšetření, která laboratoř neprovádí

Kriteria pro odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků

Důvody odmítnutí

 • neshoda mezi označením žádanky a vzorku nebo nedodaný vzorek biologického materiálu či žádanky
 • neshoda mezi označením žádanky a vzorku
 • žádanky nebo zkumavky znečištěné, poškozená odběrová nádoba
 • nesprávně odebraný materiál – kvalita, druh, množství
 • časový interval mezi odběrem a dodáním vzorku do laboratoře evidentně překračuje dobu stability analytu v biologickém materiálu
 • silná hemolýza
 • žádanka na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČP odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza)

Nápravná opatření

 • telefonická informace na příslušné oddělení nebo příslušnému lékaři
 • požadavek nového vzorku biologického materiálu
 • zápis do Laboratorního informačního systému OpenLIMS s uvedením důvodu odmítnutí biologického materiálu 
 • odmítnutý (nevyšetřený) materiál je skladován na ÚKBD po dobu skladování biologického materiálu (72 hodin)

Specifické požadavky

 • na materiál, podmínky odběru, údaje o stabilitě, atp. jsou dostupné na webových stránkách ÚKBD

Postupy při nesprávné identifikaci biologického materiálu nebo žádanky

Nesprávná identifikace biologického materiálu nebo neshodná identifikace na žádance a biologickém materiálu vede k odmítnutí biologického materiálu

Informace o vyšetření, která laboratoř neprovádí

Obdrží-li laboratoř biologický materiál na vyšetření, které neprovádí, ale požadované stanovení se provádí v jiném zařízení v rámci FN, je laboratoř povinna co nejrychleji odeslat tento materiál na příslušné místo.