Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Ambulance ÚKBD

FN HK, budova č. 22, 1. podlaží, pracovní doba 7:00 – 15:30 hodin

Poradny

lékař ordinace ordinační doba číslo ordinace telefon
495 83xxxx
poradna
prof. MUDr. V. Palička, CSc. pátek 10:00 - 14:00 A108 3268 osteologická
MUDr. L. Pavlíková

pondělí
 úterý
 
 8:00 - 14:00
 8:00 - 14:00
 
A107
A107
 
3274
3274
 
osteologická
metabolická - nefrolitiáza
MUDr. J. Čepková
úterý
středa, pátek
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
A122
A107
A107
2705
3274
3274
osteologická
MUDr. D. Randulová
 
 čtvrtek
pátek
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
A122
A122
2705
2705
osteologická
MUDr. E. Koláčková pondělí 8:00 - 15:00 A122 2705 osteologická
MUDr. J. Horáčková úterý
středa
čtvrtek
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
A108
A108
A108
3268
3268
3268
osteologická
osteologická
metabolická - lipidy
MUDr. J. Förstlová středa
čtvrtek
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
A122
A107
2705
3274
osteologická
osteologická

pracoviště kostní denzitometrie

  • telefon 495 833 704 

Informace pro žadatele vyšetření kostní denzitometrie:

  • Vyšetření kostní denzity patří mezi rentgenová vyšetření s minimální radiační zátěží.
  • Vyšetření doporučuje lékař, k provedení je třeba přinést vyplněnou žádanku jako na RTG vyšetření s povinnými údaji o pacientovi a doporučujícím lékaři, včetně požadavku Vyšetření kostní denzitometrie.

Pokud indikující lékař požaduje vyšetření v osteologické poradně, měl by na žádance rozlišovat, zda požaduje kostní denzitometrii nebo poradnu.
Vyšetření v poradně zpravidla následuje až po vyšetření denzitometrie, která prokázala patologický nález.

Objednací doba na vyšetření kostní denzitometrií je v současné době 6 týdnů, na ambulantní vyšetření je objednací doba 10- 12 týdnů.

prim.MUDr.Ladislava Pavlíková , vedoucí Osteocentra
aktualizováno 1.4.2018