Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Vzdělávání

Pracovníci Ústavu klinické biochemie a diagnostiky se podílí na pregraduální i postgraduální výuce pro všechny kategorie pracovníků oboru klinické biochemie, vyučují pregraduálně na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Farmaceutické fakultě i na Střední zdravotnické škole v Hradci Králové.

Postgraduální výuka na našem ústavu zahrnuje jak přípravu postgraduálních studentů v rámci doktorandského studia oboru Klinická biochemie, tak předatestační přípravy pracovníků – lékařů, jiných vysokoškolsky vzdělaných pracovníků a laborantů. V této oblasti úzce spolupracujeme s Katedrou klinické biochemie IPVZ.

Pracovníci ÚKBD se rovněž aktivně podílí na organizaci a odborném obsahu řady vzdělávací akcí – seminářů, konferencí i kongresů na úrovni regionální i celostátní.