Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Laboratoře ÚKBD

Organizace laboratoře, její vnitřní členění

Fakultní nemocnice Hradec Králové poskytuje akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči.
Ústav klinické biochemie a diagnostiky zajišťuje nepřetržitý provoz s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření.

Pracovní doba nepřetržitá 24 hodin

Laboratorní úseky

FN HK, budova č. 22

 • 2. a 3. podlaží:
  • úsek rutinních analýz,
  • úsek základních močových analýz, POCT a LIS,
  • úsek klinické a forenzní toxikologie,
  • úsek klinické farmakologie
  • úsek RIA a imunochemických analýz
  • management kvality
  • úsek výzkumu a výuky
 • 4. podlaží:
  • úsek molekulární biologie
  • úsek výzkumu a vědy
 • 5. podlaží:
  • úsek RIA a imunochemických analýz
  • úsek výzkumu a výuky

FN HK, budova č. 17

 • 1. podlaží: 
  • úsek Biobanky FNHK
    

Sekretariát, technický provozFN HK, budova č. 22

 • 5.podlaží :
  • sekretariát,
  • vedoucí technického provozu
 • 3.podlaží :
  • kancelář pro výdej výsledků

pracovní doba 7:00 – 15:30 hodin

Detašovaná pracoviště

Detašovaná pracoviště jsou řízena úsekem základních močových analýz, POCT a LIS.

 • Kardiochirurgická klinika, operační sály a JIP  (FN HK, budova č. 21
  • provozní doba 6:00 – 14:30 hod
  • telefon 495 833 658, 495 832 284
 • III.interní gerontometabolická, oddělení JIP (FN HK, budova č. 10)
  • provozní doba nepřetržitá, měření provádí zaškolený personál JIP a laborantky ÚKBD (10:30 – 12:00 hod)
  • telefon 495 834 816
 • Dětská klinika, JIP pro patologické novorozence (FN HK, budova č. 18)
  • provozní doba nepřetržitá, měření provádí zaškolený personál JIP
  • telefon 495 832 478
 • Oddělení urgentní medicíny, laboratoř (FN HK, budova č. 50)
         provozní doba nepřetržitá, měření provádí :
  • laborantky ÚKBD v době 6:00 – 14:30 hod
  • mimo uvedenou pracovní dobu provádí měření zaškolený personál JIP
  • 495 834 127
 • Plicní klinika, oddělení JIP (FN HK, budova č. 14)
  • provozní doba nepřetržitá, měření provádí zaškolený personál JIP
  • telefon 495 834 894
 • Porodnická a gynekologická klinika, porodní sály (FN HK, budova č. 9)
  • provozní doba nepřetržitá, měření provádí zaškolený personál porodních sálů
  • telefon 495 832 811

Pracovní režim laboratoře

 • Statimové vzorky jsou přijímány a analyzovány průběžně po celých 24 hodin – jejich výsledky jsou vydávány do 60 minut od přijetí materiálu do laboratoře, pro vitální indikace je výsledek vydán do 30 minut od přijetí materiálu do laboratoře.
 • Rutinní požadavky jsou zpracovány průběžně, výsledky jsou k dispozici v den indikace.
 • Doba odezvy farmakologických, toxikologických, molekulárně-biologických a jiných speciálních vyšetření je závislá na druhu analýzy.
 • Seznam laboratorních metod včetně podrobných informací je uveden na webových stránkách ÚKBD ukbd.fnhk.eu
 • Prostřednictvím laboratorního informačního systému OpenLIMS laboratoř eviduje časový průběh zpracování vzorků od času přijetí vzorku do laboratoře až po vytištění výsledkového listu.
 • Výdej výsledků je uveden v kapitolách E01, E02, E03, E04 a E11.