Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Laboratoře ÚKBD

Organizace laboratoře, její vnitřní členění

Fakultní nemocnice Hradec Králové poskytuje akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči.
Ústav klinické biochemie a diagnostiky zajišťuje nepřetržitý provoz s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření.

Pracovní doba nepřetržitá 24 hodin

Laboratorní úseky

FN HK, budova č. 22

 • 2. a 3. podlaží:
  • úsek rutinních analýz,
  • úsek základních močových analýz, POCT a LIS,
  • úsek klinické a forenzní toxikologie,
  • úsek klinické farmakologie
  • úsek speciálních analýz
  • management kvality
  • úsek výzkumu a výuky
 • 4. podlaží:
  • úsek molekulární biologie
  • úsek výzkumu a vědy
 • 5. podlaží:
  • úsek speciálních analýz
  • úsek výzkumu a výuky

FN HK, budova č. 17

 • 1. podlaží: 
  • úsek Biobanky FNHK
    

Sekretariát: FN HK, budova č. 22

 • 5.podlaží:
  • sekretariát, tel. 495 83 3810
 • 3.podlaží:
  • kancelář pro výdej výsledků, tel. 495 83 3740

pracovní doba 7:00 – 15:30 hodin

Supervize a zajištění POCT ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

FN HK, budova č. 21: Kardiochirurgická klinika, operační sály a JIP
provozní doba: 6 – 14:30 hod.
POCT měření provádí laborantky ÚKBD, telefon 495 833 658, 495 832 284

FN HK, budova č. 10: III. interní gerontometabolická klinika, oddělení JIP
provozní doba: nepřetržitá
POCT měření provádí zaškolený personál JIP a laborantky ÚKBD (10:30 – 12:00 hod), telefon 495 834 816

FN HK, budova č. 18: Dětská klinika, JIP pro patologické novorozence
provozní doba: nepřetržitá,
POCT měření provádí zaškolený personál JIP, telefon 495 832 478

FN HK, budova č. 50: Oddělení urgentní medicíny, laboratoř
provozní doba: nepřetržitá,
POCT měření provádí zaškolený personál JIP a laborantky ÚKBD (6:00 – 14:30 hod), telefon 495 834 127

FN HK, budova č. 14: Plicní klinika, oddělení JIP
provozní doba: nepřetržitá
POCT měření provádí zaškolený personál JIP, telefon 495 834 894

FN HK, budova č. 9: Porodnická a gynekologická klinika, porodní sály
provozní doba nepřetržitá,
POCT měření provádí zaškolený personál porodních sálů, telefon 495 832 811

Pracovní režim laboratoře

 • Statimové vzorky jsou přijímány a analyzovány průběžně po celých 24 hodin – jejich výsledky jsou vydávány do 60 minut od přijetí materiálu do laboratoře, pro vitální indikace je výsledek vydán do 30 minut od přijetí materiálu do laboratoře.
 • Rutinní požadavky jsou zpracovány průběžně, výsledky jsou k dispozici v den indikace.
 • Doba odezvy farmakologických, toxikologických, molekulárně-biologických a jiných speciálních vyšetření je závislá na druhu analýzy.
 • Seznam laboratorních metod včetně podrobných informací je uveden na webových stránkách ÚKBD ukbd.fnhk.eu
 • Prostřednictvím laboratorního informačního systému OpenLIMS laboratoř eviduje časový průběh zpracování vzorků od času přijetí vzorku do laboratoře až po vytištění výsledkového listu.
 • Výdej výsledků je uveden v kapitolách E01, E02, E03, E04 a E11.