Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků ÚKBD
Sekretariát

jméno příjmení, titul funkce telefon e-mail
Kolovratníková Jitka Vedoucí sekretariátu 495 833 810
495 832 456
jitka.kolovratnikova@fnhk.cz
Bouzková Lucie Administrativní pracovnice 495 833 740
Matějusová Iveta Administrativní pracovnice 495 832 456
Mikasová Lucie Administrativní pracovnice 495 833 740
Slouková Barbora Administrativní pracovnice 495 832 456

Počet zobrazených pracovníků: 5