Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků ÚKBD

jméno příjmení telefon úsek
Bačkora Michal 495 832 662
Provozní úsek
Balažovičová Petra, Bc. 495 833 765
Úsek klinické farmakologie
Baudyšová Kateřina, Mgr. 495 832 429
Beránek Martin, prof. PharmDr.,Ph.D. 495 833 040

beranek@lfhk.cuni.cz
Beránková Monika, RNDr.,Ph.D. 495 832 429

monika.berankova@fnhk.cz
Bílková Lenka, MUDr. 495 833 732

lenka.rihova1@fnhk.cz
Blažková Jana, Bc. 495 833 377

jana.blazkova@fnhk.cz
Vedení ÚKBD
Bouzková Lucie 495 833 740
Brendlová Ellen 495 833 734
Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Burešová-Nedvídková Jaroslava, Mgr. 495 833 738

Počet zobrazených pracovníků: 10


Abecední rejstřík pracovníků