Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků ÚKBD
Úsek klinické farmakologie

jméno příjmení, titul funkce telefon e-mail
Maláková Jana, PharmDr.,Ph.D. Vedoucí úseku 495 832 529
jana.malakova@fnhk.cz
Voříšek Viktor, PharmDr. Zástupce vedoucího úseku 495 833 719
vorisek@lfhk.cuni.cz
Jokešová Iveta, Bc. Úseková laborantka 495 833 765
iveta.jokesova@fnhk.cz
Balažovičová Petra, Bc. Laborantka 495 833 765
Kábrtová Hana Laborantka 495 833 765
Košťálová Petra Laborantka 495 832 640
Valterová Jana Laborantka 495 833 765

Počet zobrazených pracovníků: 7