Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků ÚKBD

jméno příjmení telefon úsek
Valterová Jana 495 833 765
Vančatová Jana 495 832 460
Vaníková Jana 495 832 321
Vávrová Jaroslava, Ing.,Ph.D. 495 833 442

jaroslava.vavrova@fnhk.cz
Úsek speciálních analýz
Vítková Kateřina 495 833 734
Úsek rutinních analýz
Vlčková Denisa 495 832 743
Vojtíšková Jana,DiS. 495 832 640
Volejníková Alena 495 833 703
Voříšek Viktor, PharmDr. 495 833 719

vorisek@lfhk.cuni.cz
Úsek klinické a forenzní toxikologie
Votroubková Jarmila 495 832 640
Vyhnálková Veronika 495 832 640

Počet zobrazených pracovníků: 11


Abecední rejstřík pracovníků