Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků ÚKBD
Úsek klinické a forenzní toxikologie

jméno příjmení, titul funkce telefon e-mail
Voříšek Viktor, PharmDr. Vedoucí úseku 495 833 719
vorisek@lfhk.cuni.cz
Maláková Jana, PharmDr.,Ph.D. Zástupce vedoucího úseku 495 832 529
jana.malakova@fnhk.cz
Mžik Martin, RNDr.,Ph.D., MBA Analytik 495 833 817
martin.mzik@fnhk.cz
Šesták Vít, PharmDr.,Ph.D., MBA Analytik 495 833 817
vit.sestak@fnhk.cz
Haklová Lenka, Bc. Úseková laborantka 495 832 321
Černíková Blanka Laborantka 495 832 321
Pšeničková Romana Laborantka 495 832 321
Tejralová Miroslava Laborantka 495 832 321
Vaníková Jana Laborantka 495 832 321

Počet zobrazených pracovníků: 9