Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Číselník metod molekulární genetiky s vyšetřením germinálního genomu

(mimo dg. specifické pro odb. 208), verze platná od 1.1.2019