Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků ÚKBD

jméno příjmení telefon úsek
Silbernáglová Gabriela 495 833 734
Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Slouková Barbora 495 832 456
Sojková Blanka 495 832 640
Soukupová Marie,Dis. 495 833 734
Středová Kateřina 495 833 735
Svatá Simona,DiS. 495 832 640
Svobodová Iveta 495 832 743
Šafránková Kateřina 495 833 734
Šesták Vít, PharmDr.,Ph.D., MBA 495 833 817

vit.sestak@fnhk.cz
Šimko Ondřej, Ing. 495 833 864

ondrej.simko@fnhk.cz
Šnajdrová Petra, PharmDr.,Ph. D. 495 832 429

petra.snajdrova@fnhk.cz
Šolcová Lucie, MUDr.,Ph.D. 495 833 732

lucie.solcova@fnhk.cz
Špirková Jana, Ing. 495 833 623

jana.spirkova@fnhk.cz
Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Šulcová Šárka 495 833 703
Švehlová Olga 495 833 140
Úsek rutinních analýz

Počet zobrazených pracovníků: 15


Abecední rejstřík pracovníků