Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků ÚKBD
Provozní úsek

jméno příjmení, titul funkce telefon e-mail
Blažková Jana, Bc. Vedoucí laborantka 495 833 377
jana.blazkova@fnhk.cz
Pavlíková Marta,DiS. hospodářka - ekonomka 495 832 456
marta.pavlikova@fnhk.cz
Bačkora Michal Sanitář 495 832 662
Hinduliak Štefan Sanitář 495 832 662
Jakl Milan Sanitář 495 832 662
Valenta Jiří Sanitář 495 832 662

Počet zobrazených pracovníků: 6