Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků ÚKBD
Provozní úsek

jméno příjmení, titul funkce telefon e-mail
Blažková Jana, Bc. Vedoucí laborantka 495 833 377
jana.blazkova@fnhk.cz
Jirková Andrea hospodářka - ekonomka 495 832 456
Bačkora Michal Sanitář 495 832 662
Hinduliak Štefan Sanitář 495 832 662
Jakl Milan Sanitář 495 832 662
Odvárka Luděk Sanitář 495 832 662
Růžička Pavel, Ing. Sanitář 495 832 662

Počet zobrazených pracovníků: 7