Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků ÚKBD
Úsek speciálních analýz

jméno příjmení, titul funkce telefon e-mail
Tichá Alena, RNDr. Mgr.,Ph.D. Vedoucí úseku 495 832 241
alena.ticha@fnhk.cz
Hrušková Anna, Mgr. Analytička 495 833 744
anna.hruskova@fnhk.cz
Tomášová Adéla, ing. Analytička 495 833 442
adela.tomasova@fnhk.cz
Žaloudková Lenka, Ing.,Ph.D. Analytička 495 833 744
lenka.zaloudkova@fnhk.cz
Rašková Kristina Úseková laborantka 495 833 735
Burešová-Nedvídková Jaroslava, Mgr. Laborantka 495 833 738
Faltysová Hana Laborantka 495 832 380
Hájková Ivana Laborantka 495 832 743
Kvasnička David Laborant 495 826 64
Marešová Gabriela, Bc. Laborantka 495 833 659
Středová Kateřina Laborantka 495 833 735
Svobodová Iveta Laborantka 495 832 743
Šimko Ondřej, Ing. Laborant 495 833 864
ondrej.simko@fnhk.cz
Trnková Iva Laborantka 495 833 738
Vlčková Denisa Laborantka 495 832 743

Počet zobrazených pracovníků: 15