Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků ÚKBD
Úsek molekulární biologie

jméno příjmení, titul funkce telefon e-mail
Gančarčíková Markéta, Mgr. Vedoucí úseku 495 833 297
marketa.gancarcikova@fnhk.cz
Beránek Martin, prof. PharmDr.,Ph.D. Zástupce vedoucího úseku 495 833 040
beranek@lfhk.cuni.cz
Baudyšová Kateřina, Mgr. Analytička 495 832 429
Beránková Monika, RNDr.,Ph.D. Analytička 495 832 429
monika.berankova@fnhk.cz
Forgáčová Lenka, Mgr. Analytička 495 833 864
lenka.forgacova@fnhk.cz
Kačerovský Ondřej, Mgr. Analytik 495 833 864
Řehounková Michaela, RNDr. Analytička 495 833 744
michaela.rehounkova1@fnhk.cz
Párová Helena, Ing.,Ph.D. Bioinformatik 495 833 744
helena.parova@fnhk.cz
Hypiusová Věra Úseková laborantka 495 833 866
Cihlářová Věra Laborantka 495 833 866
Havlínová Simona, Bc. Laborantka 495 833 866
Hegerová Jaroslava, Bc. Laborantka 495 833 866
Jiruchová Zuzana, Bc. Laborantka 495 833 866
Loudová Monika Laborantka 495 833 866
Miholová Kateřina,DiS. Laborantka 495 833 866
Nefe Lucie Laborantka 495 833 866
Papík Zdeněk,DiS. Laborant 495 832 640
Machková Hana laboratorní asistentka 495 833 866

Počet zobrazených pracovníků: 18