Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Samoplátci

E 11 Úhrada vyšetření samoplátci

Samoplátce fyzická osoba (pacient, nepojištěný cizinec atd.)

Za samoplátce považujeme:

  • osobu, která požaduje provedení vyšetření bez ordinace lékaře nebo nad rámec vyšetření požadovaných lékařem, případně jde o vyšetření, které není v dané souvislosti hrazeno zdravotní pojišťovnou
  • osobu, která nemá zdravotní pojištění (např. nepojištěný cizinec).

Cena za stanovení se odvíjí od bodového ohodnocení dané analýzy a aktuální ceny bodu. Bližší informace: ing. Jana Špirková, telefon 495833623, spirkova@fnhk.cz

Kancelář ÚKBD vystaví podklady pro fakturaci.
O pohotovostní službě vystaví podklady pro fakturaci laborantky.
Po zaplacení faktury v pokladně FN je pacientovi v kanceláři ÚKBD po předložení potvrzení o zaplacení předán výsledkový list

Pokyny pro samoplátce / Instructions for Private Clients / Anleigung für Selbstzahler

Samoplátce lékař

Kancelář ÚKBD vystaví podklady pro fakturaci.
Výsledek stanovení bude zaslán přímo ordinujícímu lékaři, fakturu za vyšetření pošle žádajícímu lékaři Ekonomický úsek FNHK.

Samoplátce veterinární lékař

Kancelář ÚKBD vystaví podklady pro fakturaci.

Veterinární lékař bez smlouvy s FN:

fakturu za vyšetření pošle žádajícímu lékaři Ekonomický úsek FNHK

Veterinární lékař se smlouvou s FN:

fakturu za vyšetření pošle Ekonomický úsek FNHK žádajícímu lékaři souhrnně 1 x měsíčně

V obou případech je lékaři výsledek po analýzách a validaci zaslán kanceláří ÚKBD.