Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Transport materiálu

Formy transportu biologického materiálu na ÚKBD

  • potrubní poštou
  • individuální příjem - materiál je donesen sanitářem, pacientem nebo jeho zástupcem, sestrou atp.
  • dopravní služba - pravidelný svoz materiálu z pracovišť, která nemají potrubní poštu 2x denně v 8 a ve 12 hodin (kromě soboty a neděle)