Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Procesy před vyšetřením - screening vrozených vývojových vad a preeklampsie

Prenatální screening vrozených vývojových vad je prováděn na úseku RIA a imunochemických analýz a slouží ke stanovení rizika trisomií a defektů neurální trubice (NTD) plodu v I. a II. trimestru těhotenství.

  • V I. trimestru provádí laboratoř stanovení: Free β human chorionic gonadotropin (FβhCG) a Těhotenský protein A (PAPP-A)a Placentárního růstového faktoru (PlGF).
  • Ve II. trimestru stanovení Alfa-1-fetoprotein (AFP), Estriol unconjugated a Human chorionic gonadotropin (hCG).
  • Riziko postižení plodu vrozenými vývojovými vadami a preeklampsie je vyhodnoceno buď samostatně za každý trimestr v programu ALPHA (pokud je lékařem žádáno) nebo jsou-li k dispozici data z obou trimestrů, je automaticky vyhodnoceno integrované riziko. Do rizika se zahrnuje i hodnota nuchální translucence, pokud je lékařem uvedena. Nálezy, pokud si lékař vyžádá, jsou komentovány lékařem-genetikem.

Zásady odběru a zasílání biologického materiálu

  • Odběr krve matek pro stanovení v prvém trimestru se provádí při délce těhotenství 10+0 až 13+ 6 (týden+den), ve II. trimestru mezi 15. -19. týdnem.
  • Odebírá se srážlivá žilní krev do jedné zkumavky (5 ml) s červeným víčkem (v odběrovém systému BD Vacutainer jde o zkumavku s aktivátorem hemokoagulace) nebo do zkumavky s dělícím gelem (v BD Vacutainer systému mají tyto zkumavky žluté víčko).
  • Plnou krev zašlete do laboratoře do 8 hodin po odběru.
  • Pokud budete materiál zasílat později, je třeba oddělit sérum a uchovávat při 2 – 8°C.
  • Pokud sérum není dodáno do 24 hodin, materiál zamrazte a zašlete zmrazený. Vyvarujte se opakovanému rozmrazení séra.
  • Podrobné informace o preanalytických podmínkách pro uvedená vyšetření jsou uvedeny u jednotlivých metod (také: Metoda - Screening VVV v I.trimestru a Metoda - Screening VVV v II. trimestru).

Dokumentace ke vzorku

Používejte žádanky ÚKBD – screening vrozených vývojových vad. Žádanky musí obsahovat mimo běžných povinných údajů: datum odběru, datum poslední menstruace (PM), váha, délka těhotenství dle UZ vyšetření, datum provedení UZ, počet plodů. V případě gravidity po IVF uveďte věk dárkyně oocytů. Pokud je na žádance uvedena nuchální translucence (včetně data měření) a přítomnost nosní kůstky u plodu, jsou tyto údaje zahrnuty do výpočtu rizika.

Informace o screeningu : telefon : 495 834 691, 495 833 297; e-mail: alena.ticha@fnhk.cz  nebo adela.tomasova@fnhk.cz