Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Preanalytika-AAS

Biologický materiál (krev, moč, tkáň) odebírat do speciálních odběrových zkumavek určených pro stopovou analýzu, aby nedošlo ke kontaminaci z vnějšího prostředí (nutno vyloučit skleněné zkumavky a nádoby)

Odběr krve:

BD Vacutainer Trace Element, k.č. 368381, 6 ml (K2EDTA)
BD Vacutainer Trace Element, k.č. 368380, 6 ml (Clot Activator)
SARSTEDT S-Monovette for Trace Metal analysis, k.č 01.1604.400, 7,5 ml (Li-Hep)
SARSTEDT Needle 21 G for metal analysis, k.č. 85.1162.400

Sběr močí:

BD Container, k.č. 3649823 - umělohmotná nádoba pro 24 hodinový sběr moči. Lze využít jakoukoliv plastovou nádobu vypláchnutou čistou vodou (ne saponátem) a nechanou volně vyschnout. Pokyny pro sběr moči viz kapitola G 04. Ke stanovení je třeba 10 ml moči z 24 hodinového sběru.

Diurézu odměřujeme z důvodu vyloučení kontaminace tak, že po promíchání celkového objemu nasbírané moče nejprve odlijeme ze sběrné nádoby 10 ml moče do umělohmotné zkumavky (Sarstedt k.č. 10252– žluté víčko), potom obvyklým způsobem změříme nasbíraný objem moče, ke zjištěnému množství přičteme 10 ml a zapíšeme na žádanku.

Odběr tkáně:

Do umělohmotných eppendorfských zkumavek, zmrazit na -20 °C, pokud nelze dodat tkáň do laboratoře bezprostředně po odběru

Stanovení Mg v erytrocytech:

4 ml nesrážlivé krve (heparin litný). Ihned po odběru nutno dodat materiál do laboratoře, kde se provede hemolyzát z krvinek. Hemolyzát se uchovává při -20 °C do doby analýzy.
POZOR: příjem vzorků pouze v pracovní době 7-15 hod.