Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Dodatečné požadavky

Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provádět s určitým omezením, které je dáno stabilitou analytu v odebraném biologickém materiálu viz informace metod . V případě požadavku na speciální vyšetření je vhodná předchozí konzultace s pracovníkem laboratoře.

Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření lze dodatečně provést ze vzorků již do laboratoře dodaných až po obdržení nové žádanky s označením „dodělávka“. U vyšetření PCR (humánní i extrahumánní genom) úseku molekulární biologie lze provést „dodělávku“ po konzultaci s VŠ pracovníkem, je nutné vždy zaznamenání informací na původní žádanku. .