Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Nabízené služby

Spektrum nabízených služeb

Popis nabízených služeb

Spektrum nabízených služeb

Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FN Hradec Králové poskytuje:

 1. Základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, mozkomíšní mok, další tělesné tekutiny a biologické materiály),
 2. specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových a kostních markerů, vitaminů, proteinových frakcí atp.)
 3. analýzy z oblasti klinické a forenzní toxikologie
 4. terapeutické monitorování hladin léčiv
 5. molekulárně-biologická vyšetření ( humánní a extrahumánní genom)
 6. konzultační služby v oblasti klinické biochemie, toxikologie, farmakologie a osteologie
 7. péči o pacienty s metabolickým onemocněním skeletu (Osteocentrum)
 8. péči o pacienty s poruchami metabolismu lipidů a pacienty s nefrolitiázou v metabolické ambulanci ÚKBD
 9. vyšetření pro veterinární účely
 10. komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému.
 11. statimová stanovení acidobazické rovnováhy příp. i Na+ , K+, Cl-, Ca 2+, Mg 2+, glukózy, urey a laktátu jsou kromě laboratoře zajištěny i na detašovaných pracovištích ÚKBD:
  • Kardiochirurgická klinika – operační sály kardiochirurgie a JIP
  • III. Interní klinika gerontometabolická - oddělení JIP
  • Dětská klinika - oddělení JIP pro patologické novorozence
  • Oddělení urgentní medicíny
  • Plicní klinika – oddělení JIP

Služby spojené s výzkumnou činností

 • Aktivita ÚKBD je zaměřená i na analýzy požadované v rámci různých výzkumných úkolů a studií. ÚKBD provádí stanovení uvedená v seznamu metod této webové stránky.
 • Pro výzkumné úkoly provádíme i další analýzy, které naše přístrojové vybavení umožňuje, i když nejsou uvedeny v seznamu metod ÚKBD. V tomto případě je nutná předchozí konzultace s vedoucím úseku pro výzkum a výuku (MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D.) a s vedoucím úseku, na kterém se požadované analýzy provádějí (viz též informace)

Služby spojené s výukou

Výuka zahrnuje:

 • pre a postgraduální studium
 • předatestační stáže
 • odborné praxe
 • exkurze studentů

Další informace spojené s organizací jsou aktuálně uváděny na této webové stránce v sekci "vzdělávání"

Popis nabízených služeb

Funkční testy

Laboratorní (klinicko-biochemická) vyšetření jsou součástí řady (několika desítek) funkčních testů zejména v oblasti metabolismu a výživy, endokrinologie, diabetologie, gastroenterologie atd. Tyto testy jsou ordinovány a prováděny na klinických pracovištích, v laboratoři probíhá vyšetřování dodaných vzorků.

Vzorky musí být jednoznačně označeny identifikací pacienta, časem odběru, (viz oddíl G laboratorní příručky), ale také pořadím odběru, případně klinickou situací aj.

Vyhodnocení testu provádí klinický lékař v součinnosti s lékařem – klinickým biochemikem, se znalostí klinické situace (anamnézy a stavu) pacienta a detailního protokolu provedení funkčního testu.

Vyšetření pro veterinární účely

Při objednávání vyšetření veterinárním lékařem je třeba použít průvodní list vydaný ÚKBD FN HK a určený pro dané stanovení. Režim pro stanovení (rutinní nebo statimové) je stejný jako u analýz lidských biologických materiálů.

V LIS jsou veterinární vzorky evidovány:

 • rodné číslo - generované LIS s kódem A
 • jméno - jméno majitele
 • pokud je uvedená na požadavkovém listu do textu žádanky se uvede adresa majitele

Úhrada za provedené vyšetření

ÚKBD dodává podklady pro fakturaci na Ekonomický úsek FN HK.

Veterinární lékař

 • bez smlouvy s FN
  • po validaci jsou výsledky odeslány ošetřujícímu lékaři, fakturu za vyšetření pošle lékaři Ekonomický úsek FNHK
 • se smlouvou s FN
  • po validaci jsou výsledky odeslány ošetřujícímu lékaři, fakturu za vyšetření pošle lékaři Ekonomický úsek FNHK souhrnně 1 x měsíčně

Cena za stanovení se odvíjí z bodové hodnoty daného stanovení a aktuální ceny bodu.  Bližší informace: ing. Jana Špirková.