Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Nabízené služby

Spektrum nabízených služeb

Popis nabízených služeb

Spektrum nabízených služeb

Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové poskytuje:

 1. Základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, mozkomíšní mok, další tělesné tekutiny a biologické materiály),
 2. specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových a kostních markerů, vitaminů, proteinových frakcí atp.)
 3. analýzy z oblasti klinické a forenzní toxikologie
 4. terapeutické monitorování hladin léčiv
 5. molekulárně-biologická vyšetření ( humánní a extrahumánní genom)
 6. konzultační služby v oblasti klinické biochemie, toxikologie, farmakologie a osteologie
 7. péči o pacienty s metabolickým onemocněním skeletu (Osteocentrum)
 8. péči o pacienty s poruchami metabolismu lipidů a pacienty s nefrolitiázou v metabolické ambulanci ÚKBD
 9. vyšetření pro veterinární účely
 10. komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému.
 11. statimová stanovení krevních plynů, příp. i Na+ , K+, Cl-, Ca 2+, glukózy, a laktátu jsou kromě laboratoře zajištěny také v režimu POCT pod supervizí ÚKBD:
  • Kardiochirurgická klinika – operační sály kardiochirurgie a JIP
  • III. Interní klinika gerontometabolická - oddělení JIP
  • Dětská klinika - oddělení JIP pro patologické novorozence
  • Oddělení urgentní medicíny
  • Plicní klinika – oddělení JIP
  • Porodnická a gynekologická klinika – porodní sály
 12. řešitelům výzkumných projektů nabízíme možnost zamrazení biologických vzorků a jejich alikvotů v hlubokomrazících boxech po dobu řešení projektů v Biobance FN HK

Toxikologická vyšetření

V souladu s §23 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek provádí Ústav klinické biochemie a diagnostiky vyšetření na přítomnost návykových látek a léčiv v biologických materiálech. Tato vyšetření je možné provést i v jiných materiálech (pro detaily viz Laboratorní příručka).

Každá osoba starší 18 let může žádat toxikologické vyšetření.

Provádíme:

Vyšetření Metoda
Orientační průkaz  Imunochemie
Cílený průkaz jedné noxy  LC-MS/GC-MS
Stanovení koncentrace LC-MS/GC-MS
Komplexní screening LC-MS/GC-MS
 • V případě zájmu, vytiskněte žádanku pro speciální vyšetření, vyplňte jméno, příjmení, rodné číslo, kontakt (telefonický) a viditelně ji označte „SAMOPLÁTCE“. V případě vyšetření pro pracovně-právní účely uveďte rovněž fakturační údaje a informace o kontaktní osobě (jméno, telefon, případně e-mail).
 • Při odběru materiálu je nezbytné prokázat se platným osobním dokladem (OP nebo cestovní pas). Materiál lze odebrat na centrálním odběrovém místě ve FNHK, případně na Oddělení urgentní medicíny (EMERGENCY), odkud bude materiál odeslán do laboratoří ÚKBD potrubní poštou. Toxikologické vyšetření je možné provádět rovněž v materiálu zaslaném z jiného zařízení poskytujícím zdravotní služby pokud je vyloučeno, že by došlo k neoprávněné manipulaci se vzorkem (záměna, ředění, atp.). V případě nedodržení této podmínky (např. žadatel donese materiál osobně), bude toto zaznamenáno a vyznačeno ve výsledkovém listu.
 • Analýzy nebudou zahájeny dříve, než bude zaplacena faktura. Pokud očekáváte, že během roku budete žádat více toxikologických vyšetření, lze uzavřít smlouvu mezi Vámi a Fakultní nemocnicí Hradec Králové.
 • Pro další dotazy nás, prosím, kontaktujte na 495 833 817, 495 833 719 nebo na emailové adrese, vit.sestak@fnhk.cz, martin.mzik@fnhk.cz, viktor.vorisek@fnhk.cz.

Služby spojené s výzkumnou činností

 • Aktivita ÚKBD je zaměřená i na analýzy požadované v rámci různých výzkumných úkolů a studií. ÚKBD provádí stanovení uvedená v seznamu metod této webové stránky.
 • Pro výzkumné úkoly provádíme i další analýzy, které naše přístrojové vybavení umožňuje, i když nejsou uvedeny v seznamu metod ÚKBD. V tomto případě je nutná předchozí konzultace s vedoucím úseku pro výzkum a výuku (doc. MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D.) a s vedoucím úseku, na kterém se požadované analýzy provádějí (viz též informace)
 • Řešitelům výzkumných projektů nabízíme možnost zamrazení biologických vzorků a jejich alikvotů v hlubokomrazících boxech po dobu řešení projektů v Biobance FN HK

Služby spojené s výukou

Výuka zahrnuje:

 • pre a postgraduální studium
 • předatestační stáže
 • odborné praxe
 • exkurze studentů

Další informace spojené s organizací jsou aktuálně uváděny na této webové stránce v sekci "vzdělávání"

Popis nabízených služeb

Funkční testy

Laboratorní (klinicko-biochemická) vyšetření jsou součástí řady (několika desítek) funkčních testů zejména v oblasti metabolismu a výživy, endokrinologie, diabetologie, gastroenterologie atd. Tyto testy jsou ordinovány a prováděny na klinických pracovištích, v laboratoři probíhá vyšetřování dodaných vzorků.

Vzorky musí být jednoznačně označeny identifikací pacienta, časem odběru, (viz oddíl D laboratorní příručky), ale také pořadím odběru, případně klinickou situací aj.

Vyhodnocení testu provádí klinický lékař v součinnosti s lékařem – klinickým biochemikem, se znalostí klinické situace (anamnézy a stavu) pacienta a detailního protokolu provedení funkčního testu.

Vyšetření pro veterinární účely

Při objednávání vyšetření veterinárním lékařem je třeba použít průvodní list vydaný ÚKBD FN HK a určený pro dané stanovení. Režim pro stanovení (rutinní nebo statimové) je stejný jako u analýz lidských biologických materiálů.

V LIS jsou veterinární vzorky evidovány:

 • rodné číslo - generované LIS s kódem A
 • jméno = jméno majitele
 • adresa žadatele vyšetření
 • do textu žádanky je třeba uvést druh, případně i jméno zvířete

Úhrada za provedené vyšetření

ÚKBD dodává podklady pro fakturaci na Ekonomický úsek FN HK.

Veterinární lékař

 • bez smlouvy s FN
  • po validaci jsou výsledky odeslány ošetřujícímu lékaři, fakturu za vyšetření pošle lékaři Ekonomický úsek FNHK
 • se smlouvou s FN
  • po validaci jsou výsledky odeslány ošetřujícímu lékaři, fakturu za vyšetření pošle lékaři Ekonomický úsek FNHK souhrnně 1 x měsíčně

Cena za stanovení se odvíjí z bodové hodnoty daného stanovení a aktuální ceny bodu.  Bližší informace: ing. Jana Špirková.