Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Vydávání potřeb

E 10 Vydávání potřeb laboratoří

Lůžková oddělení a ambulance ve FN Hradec Králové jsou běžnými odběrovými pomůckami a žádankami podle svých potřeb a požadavků zásobovány z centrálního skladu FN. ÚKBD běžné odběrové pomůcky nevydává, to platí i pro jiná zdravotnická zařízení, která biologický materiál na analýzy posílají.
Pouze pro stanovení vyžadující speciální odběr, jsou odběrové nádobky vydávány laboratoří. Speciální podmínky preanalytiky těchto vyšetření jsou uvedeny ve složce Metody na webových stránkách ÚKBD.

Další informace o používaném odběrovém systému s odkazy na další podrobnosti: