Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Pacient a vyšetření

Příprava pacienta před vyšetřením

Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku

Množství vzorku

 

Odběr žilní a kapilární krve

Odběr žilní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno, protože obsah řady látek v krevní plazmě v průběhu dne kolísá.

Pacient musí být poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient vynechat 3 dny před odběrem. Jinak nutno uvést podávané léky na průvodce.
Je vhodné, aby se pacient před odběrem napil hořkého čaje.

Pokud nejde o ležící pacienty, má pacient před odběrem klidně sedět nejméně 15 (optimálně však 30) minut, krev je vhodné odebírat rovněž vsedě, a to v křesle umožňujícím položit pacienta, dojde-li k náhodnému kolapsu. Těsně před odběrem zjistí sestra event. lékař, zda pacient dodržel podmínky odběru (nalačno, není-li po námaze, neužíval-li léky).
Při vlastním odběru se nemocný vyzve k sevření pěsti, opakované "pumpování" se však nedoporučuje a provede se odběr (kapitola C 02).

Odběr pro acidobazickou rovnováhu – kapilární odběr arterializované krve

Před odběrem je vhodné provést hyperemizaci místa vpichu, kromě šetrného ohřátí (zabalení končetiny do teplého obalu, prohřátí teplou vodou) je možné použít hyperemizační mast, pozor na možné nežádoucí účinky (kožní reakce, vniknutí do oka a podobně).
Dezinfekce se provádí stejně, jako bylo uvedeno v obecných pokynech, zbytky dezinfekčního činidla je nutné před vpichem odstranit alkoholem, alhokoléterem nebo éterem.
Pro přesné sledování hodnoty pO2 se doporučuje odebírat krev z ušního lalůčku, podobně u kardiaků, pacientů s respirační insuficiencí nebo při známkách akrocyanózy.
Pacient by měl před odběrem v klidu ležet asi 5 minut.

Odběr ranního vzorku moče

Příjem tekutin nemá být během noci nadměrný a pacient má být poučen o nutnosti omytí genitálií vodou (zejména pro možnou falešnou pozitivitu bakteriurie). Použije se vzorek ze středního proudu první ranní moče, není-li uvedeno v kapitole F jinak. U žen je nutné vyšetření provést mimo období menstruace.

Sběr moče

Pacient musí být před sběrem moče seznámen s technickým postupem sběru (viz kapitoly oddílu G). Při sběru je vhodné u dospělého dosáhnout objemu 1,5 – 2,0 l moče za 24 hodin. Proto by měl pacient v průběhu každých 6ti hodin sběru, s výjimkou noci, vypít asi 0,75 l vody nebo minerální vody.
Nejsou-li speciální požadavky (uvedeno v kapitole F), jí pacient stejnou stravu jako dosud a vypije za 24 hodin kolem 2,0 litrů tekutin.
Nejnutnější léky pacient užívá bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče.
Sběrné nádoby s močí uchovávejte během sběru v lednici, nebo alespoň na chladném místě.

Sběr moče pro stanovení sedimentu dle Hamburgera

Sběr moče je zahájen po předchozím vymočení mimo sběrnou nádobu a od tohoto okamžiku je sbírána veškerá moč do sběrné nádoby po dobu 3 hodin. Na žádance je třeba uvést čas zahájení sběru moče a čas posledního vymočení s přesností na minuty. Celý objem moče nutno odeslat do laboratoře (viz kapitola G 05 )

Stolice na okultní krvácení

  1. FOB test pro vyšetření okultního krvácení z dolní části trávicího traktu.
    Není nutná zvláštní příprava před provedením testu. FOB test je určen pouze pro vyšetření okultního krvácení z dolní části trávicího traktu. Není určen pro průkaz krvácení ze žaludku (natrávený hemoglobin není monoklonální protilátkou zachycen).
  2. FOB test pro vyšetření okultního krvácení z horní i dolní části trávicího traktu.
    Není nutná zvláštní příprava před provedením testu. Metoda využívá kombinovaného stanovení hemoglobinu a transferinu ve stolici.

Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku

Základními požadavkovými listy jsou barevné formuláře – viz kapitola D 01.
V laboratoři jsou přijímány pouze vzorky materiálů u kterých je jednoznačná identifikace pacienta shodná s údaji na žádance, viz kapitola D 02 a D 03

Množství vzorku

Doporučené množství plné krve, moče, likvoru a stolice při primárním odběru:

Stanovení základních biochemických testů
(20 analytů)
5 až 8 ml srážlivé krve
Stanovení molekulárně-biologická viz informace v kapitole C 01.1
Vyšetření moče chemicky a vyšetření močového sedimentu 10 ml ranní moče (plná zkumavka)
Sběr moče pro stanovení odpadu iontů a bílkovin a albuminu 8 ml z celého objemu moče nasbírané za 24 hodin- viz pokyny G 01.4
Stolice na okultní krvácení malý kousek stolice velikosti zrnka čočky - viz pokyny G 01.6
Mozkomíšní mok 2 ml

Podrobnější informace jsou v uvedeny v kapitole C01 - Preanalytická fáze - molekulární biologie - kapitola C01.1, klinické a forenzní toxikologie - kapitola C01.2. , klinická farmakologie - kapitola C01.3 a stanovení stopových prvků - kapitola C01.4.