Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Preanalytická fáze

K minimalizaci preanalytické variability poskytuje laboratoř svým klientům soubor potřebných informací o přípravě pacienta, odběru materiálu, skladování a transportu vzorku.

Preanalytická variabilita ovlivňuje výsledky vyšetření

 1. před odběrem
 2. při odběru
 3. mezi odběrem a analýzou

Preanalytická variabilita před odběrem

Jen některé její prvky lze redukovat dodržením laboratorních instrukcí, jiné jsou neovlivnitelné.

Neovlivnitelné zdroje preanalytické variability před odběrem vzorku

 • Cyklické variace (cirkadiánní,cirkanuální,infradiánní). Jejich velikost lze do jisté míry predikovat a na podkladě takové predikce i doporučit čas odběru vzorku.
 • Intraindividuální variace lze redukovat pouze opakováním odběru.Jsou dostupné databáze jejich hodnot.
 • Pohlaví, rasa a věk. Tyto zdroje variabilit lze částečně snížit pouze znalostí rozdílů mezi referenčními intervaly pro muže, ženy, děti, věkové skupiny a etnické skupiny.
 • Gravidita.

Ovlivnitelné zdroje preanalytické variability

 • Fyzická zátěž
 • Dieta (strava,hladovění)
 • Stress
 • Mechanické trauma

Preanalytická variabilita při odběru

speciální preanalytické podmínky jsou uvedeny u jednotlivých analytů na tomto webu

 • Časování odběru
 • Poloha při odběru
 • Turniket
 • Cvičení paží
 • Hemolýza
 • Antikoagulancia
 • Kontaminace infuzí

Preanalytická variabilita mezi odběrem a analýzou

Doba srážení - chybné výsledky a problémy při analýzách jsou mnohdy způsobeny pouze částečně vysráženými vzorky - pozdní tvorba fibrinu.

Vliv antikoagulancií - je nezbytné používat pouze určenou odběrovou nádobku a dodržet poměr mezi krví a protisrážlivým činidlem.

Vliv gelových separátorů - kritickou fází je přesné dodržování návodu centrifugace.

Vliv materiálu odběrové nádobky - jen v několika málo případech hraje roli volba skla nebo plastu, ovlivnění analýz - informace jsou uvedeny u analytů na tomto webu

Vliv centrifugace - provádí se při 1000 -1500 g po dobu 10 minut při pokojové teplotě

Vliv hemolýzy – nejčastější příčina ovlivnění laboratorního vyšetření při níž dochází k uvolnění látek z hemolyzovaných erytrocytů a též dochází ke změně zabarvení plazmy. Důvody vzniku hemolýzy - použití vlhké odběrové soupravy, znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku, použití příliš úzké jehly, kterou se pak krev násilně nasává, krev se nechala stékat po povrchu kůže a pak se teprve chytala do zkumavky, prudké třepání krve ve zkumavce, prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře.
Seznam vyšetření, při kterých nelze použít hemolytických vzorků séra/plasmy naleznete u jednotlivých analytů na těchto stránkách

C 01.1 Procesy před vyšetřením v molekulární biologii

C 01.2 Procesy před vyšetřením v klinické a forenzní toxikologii

C 01.3 Procesy před vyšetřením v klinické farmakologii

C 01.4 Procesy před vyšetřením – stanovení stopových prvků AAS

C 01.5 Procesy před vyšetřením - screening vrozených vývojových vad