Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Odběr slin

Odběr slin se provádí do soupravy Salivette – Sarstedt.

Odběr slin se provádí v čase(ch) předepsaných lékařem. Nejsou-li dané instrukce, měl by se odběr provést mezi 23.-24. hodinou (ne při noční směně), tj. po celkovém zklidnění. Je-li požadován odběr během dne, provádí se nejdříve po 30 minutách po jídle, pití, nebo po čištění zubů. Není dovoleno kouřit.