Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Odběrový systém

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové je používán pro odběry bezpečnostní systém BD Vacutainer, na Dětské klinice je používán odběrový systém Sarstedt.

Pokud je odběr proveden do správné odběrové zkumavky jiného výrobce, je materiál podle požadavků zpracován.

Informace o typu odběrových zkumavek je u jednotlivých analytů na tomto webu

Odběr krve

Odběrový systém BD Vacutainer
Odběrový systém Sarstedt (Dětská klinika)

Další odběrové materiály

Odběrový systém BD Vacutainer

 

 
 

Odběrový systém Sarstedt (Dětská klinika)
 

 
 

Další odběrové materiály

 
Moč
Plastová zkumavka Sarstedt se žlutým uzávěrem 10 ml
Základní vyšetření moče informace na webu ukbd.fnhk.eu
Sbíraná moč
1) Plastová láhev bez konzervačního činidla
2) Plastové zkumavka Sarstedt se žlutým uzávěrem 10 ml se vzorkem moče s uvedením množství a doby sběru na žádance
běžná biochemická analýza moče
Moč na stopové prvky
Speciálně mytá nádoba vydávaná na ÚKBD
bližší informace na webu ukbd.fnhk.eu
Stolice
Soupravy Occultest
okultní krvácení
Další materiál
 
Informace na webu ukbd.fnhk.eu