Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Odběr vzorků

Odběr biologického materiálu by měl probíhat na základě doporučení uvedených v laboratorní příručce. Dodržení uvedených pokynů je důležité pro správné zpracování biologického materiálu a zaručuje správné stanovení výsledků. Při nedodržení uvedených pokynů může dojít ke zkreslení stanovovaných hodnot a k jejich chybné interpretaci, která může vést až k poškození pacienta. Pokyny pro odběry vychází z podkladů ZS_8 - Směrnice FN HK "Preanalytická fáze laboratorních vyšetření - obecné zásady".

Informace o

 1. používaném odběrovém systému jsou v kapitole C 05
 2. transportu odebraného materiálu do laboratoře v kapitole C 03
 3. příprava pacienta před vyšetřením je uvedena v kapitole C 06
 4. identifikace na žádance a označení vzorku je v kapitole C 07, D 01, D 02
 5. preanalytické fázi a ovlivnění stanovení u jednotlivých analytů na webu ukbd.fnhk.cz
 6. pokyny pro oddělení a pacienty – kapitola G

C 02.1 Odběr žilní krve - pokyny k odběru krve vakuovým systémem

C 02.2 Odběr kapilární krve  

Odběr krve na vyšetření acidobazické rovnováhy a pO2

C 02.3 Odběr moče

C 02.4 Odběr mozkomíšního moku

C 02.5 Odběr na yšetření punktátu

C 02.6 Odběr na vyšetření stolice na okultní krvácení

C 02.7 Odběr na vyšetření ejakulátu

C 02.1 Odběr žilní krve - pokyny k odběru krve vakuovým systémem

Odběr venózní krve se provádí obvykle ráno a nalačno. Při použití vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku, provede se venepunkce a teprve potom se postupně nasazují vhodné zkumavky. Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, lze odstranit turniket. Vakuum ve zkumavce zajistí přiměřené naplnění zkumavky a správný poměr krve a přidaných činidel.

Jednotlivé zkumavky je nutné !!! bezprostředně po odběru promíchat 5 až 10 ti násobným šetrným převrácením.

Pracovní postup – odběr žilní krve

 • připravte si potřebné pomůcky, vyplňte žádanky se všemi náležitostmi (kapitola D 01) a označte odběrové nádoby
 • proveďte hygienickou dezinfekci rukou, oblékněte si rukavice
 • vyhledejte vhodné místo pro odběr
 • proveďte dezinfekci místa vpichu a nechte dezinfekci zaschnout
 • nasaďte Eschmarchovo obinadlo
 • nasaďte sterilní jehlu na držák jehly
 • zaveďte jehlu do žíly, držte pevně jehlu a napojte odběrovou zkumavku
 • proveďte vlastní odběr krve (podle požadavků lze měnit odběrové nádobky – pozor na dodržení správné hladiny krve!
 • uvolněte Eschmarchovo obinadlo a odpojte odběrovou zkumavku od jehly
 • přiložte suchý tampón na místo vpichu a rychlým pohybem vytáhněte jehlu
 • přidržte tampón mírným tlakem a přelepte náplastí
 • nezapomeňte promíchat krev 5 až 10 krát převraťte zkumavku (netřepejte!) - nebezpečí hemolýzy
 • sledujte po celou dobu výkonu pacienta, věnujte pozornost jeho subjektivním pocitům a udržujte komunikaci
 • proveďte hygienickou dezinfekci rukou, zkontrolujte označení zkumavek a zajistěte správný a včasný odběr vzorku do laboratoře (vzorek krve nechte 15 minut před transportem bez manipulace)

Technická poznámka:

Heparinizované pacienty nabírejte do zkumavek s heparinem lithným. Přítomnost terapeuticky podávaného heparinu zpozdí sražení vzorku natolik, že se srazí během analýzy a může poškodit analyzátor!!!
Při analýzách, které se mohou provádět pouze v séru, upozorněte na terapeutickou heparinizaci na žádance.

Chyby při odběru žilní krve

1. Chyby při přípravě nemocného

 • pacient nebyl nalačno, požité tuky způsobí přítomnost chylomiker v séru nebo plazmě, zvýší se koncentrace glukózy,
 • v době odběru a nebo těsně před odběrem dostal pacient infúzi,
 • pacient nevysadil před odběrem léky,
 • odběr nebyl proveden ráno nebo byl proveden po mimořádné fyzické zátěži (včetně nočních směn),
 • delší cestování před odběrem se může negativně projevit např. u kardiaků,
 • je zvolena nevhodná doba odběru: během dne řada biochemických a hematologických hodnot kolísá, odběry mimo ráno ordinujeme proto jen výjimečně, kde mimořádný výsledek může ovlivnit naléhavé diagnostické rozhodování,
 • pokud příliš úzkostlivý pacient dlouho před odběrem nejedl ani nepil, jsou výsledky ovlivněny dehydratací.

2. Chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru

 • Dlouhodobé stažení paže nebo nadměrné cvičení ("pumpování") se zataženou paží před odběrem, vede ke změnám poměrů tělesných tekutin v zatažené paži, ovlivněny jsou např. koncentrace draslíku nebo proteinů.

3. Chyby vedoucí k hemolýze vzorku

 • Hemolýza ovlivňuje většinu biochemických vyšetření:
  • řada látek přešla z erytrocytů do séra nebo plazmy,
  • zbarvení séra (plazmy) způsobené hemolýzou interferuje s mnohými vyšetřovacími postupy.

4. Chyby při adjustaci, skladování a transportu:

 • byly použity nevhodné zkumavky (např. pro odběr stopových prvků),
 • nesprávné protisrážlivé činidlo nebo jeho nesprávný poměr k plné krvi,
 • špatné označení zkumavek s materiálem,
 • zkumavky s materiálem byly potřísněny krví,
 • uplynula dlouhá doba mezi odběrem a oddělením krevního koláče nebo erytrocytů od séra nebo plazmy (řada látek včetně enzymů přešla z krvinek do séra nebo do plazmy, rozpad trombocytů vede k uvolnění destičkových komponent)
 • krev byla vystavena nevhodně vysoké teplotě,
 • krev byla vystavena přímému slunečnímu světlu

C 02.2 Odběr kapilární krve

Pracovní postup – odběr kapilární krve

 • připravte si potřebné pomůcky, vyplňte žádanky se všemi náležitostmi (kapitola D 01) a označte odběrové nádoby
 • proveďte hygienickou dezinfekci rukou, oblékněte si rukavice
 • proveďte dezinfekci místa vpichu, nechte dezinfekci zaschnout
 • vpich lancetou proveďte v místě mimo střed bříška prstu dostatečně hluboko, aby krev volně vytékala
 • odložte lancetu do kontejneru (u neklidných pacientů/dětí použijte speciální
 • bezpečnostní lancetu)
 • první kapku krve setřete suchým tamponem/čtvercem
 • odběrovou nádobku naplňte kapilární krví po rysku, uzavřete, okamžitě promíchejte
 • opatrným obracením (2-3x), netřepejte!
 • přiložte suché krytí (tampon/čtverec) na místo vpichu, přidržte krytí mírným tlakem a event. přelepte náplastí
 • svlékněte si rukavice
 • sledujte pacienta po celou dobu výkonu, věnujte pozornost jeho subjektivním pocitům a udržujte s pacientem komunikaci
 • proveďte hygienickou dezinfekci rukou, zkontrolujte označení zkumavek a zajistěte správný a včasný odběr vzorku do laboratoře (vzorek krve nechte 15 minut před transportem bez manipulace)

Odběr krve na vyšetření acidobazické rovnováhy a pO2

Před vlastním odběrem vzorku je vhodná příprava pacienta - kapitola C05

Pracovní postup – arteriální, venózní odběr

 • Vhodná místa odběru arteriální krve - a. femoralis; a. brachialis; a. radialis; lebeční artérie novorozenců (a. temporalis).
 • připravte si potřebné pomůcky, včetně odběrové injekční stříkačky s heparinem, vyplňte žádanky se všemi náležitostmi (kapitola D 01) a označte odběrové nádoby
 • Ve stříkačce ani v kanyle nesmí být žádné bublinky vzduchu.
 • proveďte hygienickou dezinfekci rukou, oblékněte si rukavice
 • proveďte anestézii a dezinfekci místa vpichu doporučeným prostředkem. Po dezinfekci je nutné kůži nechat oschnout pro prevenci hemolýzy vzorku.
 • proveďte vlastní odběr, po odběru odstraňte bublinky vzduchu a pevně uzavřete zátkou nebo speciálním uzávěrem, krev promíchejte!!
 • Po odběru se za normálních okolností očistí místo odběru sterilní gázou a provede se zakrytí místa odběru náplastí nebo gázou. Pacientovi se doporučí ponechat místo odběru zakryté nejméně 15 minut. Při pokračujícím krvácení z místa odběru se pomocí gázového čtverce a přiměřeného tlaku na místo odběru vyčká zastavení krvácení.
 • proveďte hygienickou dezinfekci rukou, zkontrolujte označení zkumavek a zajistěte správný a včasný odběr vzorku do laboratoře

Pracovní postup– kapilární odběr arterializované krve

Odebíráme z dobře prokrveného místa – ušní lalůček, bříško prstu, patička malých dětí.

 • připravte si potřebné pomůcky, vyplňte žádanky se všemi náležitostmi (kapitola D01) a označte odběrové nádoby
 • proveďte hygienickou dezinfekci rukou, oblékněte si rukavice
 • provedeme hyperemizaci místa vpichu (příprava pacienta kapitola C05)
 • proveďte dezinfekci místa vpichu, nechte dezinfekci zaschnout
 • proveďte kožní vpich celým hrotem sterilní lancety (musí být dostatečně hluboký, aby krev volně vytékala)
 • setřete první kapku krve
 • přiložte heparinizovanou kapiláru ke krevní kapce pod vhodným sklonem (úhel 45°), krev sama vtéká do kapiláry - krev v kapiláře musí být zcela bez bublin
 • vložte do kapiláry po naplnění drátek a oba konce uzavřete zátkami
 • promíchejte pomocí magnetu krev v kapiláře
 • proveďte hygienickou dezinfekci rukou, zkontrolujte označení zkumavek a zajistěte správný a včasný odběr vzorku do laboratoře

Chyby při kapilárním odběru

bublinky v kapiláře nebo
nadměrné mačkání prstu
nedokonalé promíchání - vytvoření fibrinových vláken
krev nedodána k vyšetření okamžitě
odběr žilní krve (bez označení, že se o tuto krev výjimečně jedná)
odběr z prochladlé, neprokrvené končetiny
nedokonalé odstranění dezinfekčního prostředku

C 02.3 Odběr moče

K vyšetření se používá vzorek první ranní moče, není-li uvedeno v kapitole F jinak.

Během noci při nepřijímání tekutin se moč dostatečně koncentruje v močovém měchýři a patologické hodnoty jsou tedy nejvýraznější. Zásadně se vyhýbáme katetrizaci močového měchýře, pokud není nutno zavést močový katétr z jiných závažných důvodů. Při zavedeném močovém katétru - například u pacientů v intenzívní péči - je nutné odebrat vzorek moče z měchýře, tj. nechat nejprve odtéci moč z externí části katétru.

Pracovní postup – odběr vzorku moče

 • první ranní vzorek o objemu minimálně 20 ml odeberte do dezinfikované, vypláchnuté a vysušené nádoby
 • k dalšímu zpracování použijte 10 ml plastikové kalibrované zkumavky Sarstedt se žlutou zátkou
 • správně označený materiál včetně žádanky transportujte do laboratoře
 • konzervační činidla nepoužíváme, pokud není u požadované metody uvedeno jinak

Sběr moče a ostatních tělesných tekutin pro bilanční studie
 

 • Při bilančním sledování a při funkčních vyšetření ledvin je nutné zajistit sběr veškeré vyloučené moče. Nejčastější chybou je, že před zahájením sběrného období není močový měchýř vyprázdněn mimo sběrnou nádobu.

Pracovní postup - sběr moče za 24 hodin

 • moč sbírejte od 06:00 hodin, kdy se pacient naposledy vymočí mimo sběrnou nádobu
 • veškerou další moč sbírejte (i při stolici) do označené sběrné lahve
 • po 24 hodinách se pacient v 06:00 vymočí do sběrné nádoby naposledy
 • celkové množství nasbírané moče důkladně promíchejte, objem změřte a zapište
 • podle požadované analýzy z celkového objemu jen vzorek moče viz ukbd.fnhk.cz
 • správně označený materiál včetně žádanky pošlete do laboratoře

Sběr dalších tělesných tekutin za 24 hodin

Tekutiny vytékající nebo odsávané sondou nebo drénem sbírejte stejně jak je uvedeno u sběru moče za 24 hodin. Po změření objemu a promíchání přelijte do nádobek z plastu, označte druh a objem tekutiny a dobu sběru. Při bilančním sledování stavu nemocných je vhodné sledovat veškerý příjem vody, iontů a živin per os, sondou nebo parenterálně.

C 02.4 Odběr mozkomíšního moku

Pokyny pro odběr mozkomíšního moku

Lumbální punkci provádí lékař do sterilních plastových zkumavek (modrý uzávěr).

Požadavky laboratoře

 • Mozkomíšní mok je nutno ihned po odběru dopravit do laboratoře a do 15 minut analyzovat, jinak dochází k rozpadu elementů. Při vyšším počtu elementů se stabilita snižuje!
 • Analýzu nelze provést v likvoru, který jeví známky sraženiny (fibrinová síťka, sraženina).

Postup při odběru mozkomíšního moku

 • proveďte hygienickou desinfekci rukou a připravte pomůcky včetně ochranných pomůcek
 • uklidněte pacienta a upravte mu správnou polohu (kočičí hřbet nebo vleže na boku)
 • odmastěte kůži benzinem široce v místě bederní páteře a aplikujte desinfekční roztok
 • komunikujte s pacientem po celou dobu trvání výkonu
 • lékař provede punkci speciální punkční jehlou mezi obratlovými trny L3 – L4,
 • event. L4 – L5 do připravených sterilních zkumavek, které následně sterilně uzavře. Po odebrání moku odstraní jehlu.
 • překryjte okamžitě místo vpichu sterilním textilním krytím a pacienta uložte na záda
 • do vodorovné polohy
 • sledujte po celou dobu výkonu pacienta, věnujte pozornost jeho subjektivním pocitům a udržujte komunikaci
 • proveďte hygienickou dezinfekci rukou, zkontrolujte označení zkumavek a zajistěte správný a včasný odběr vzorku do laboratoře

C 02.5 Odběr na vyšetření punktátu

Odběr materiálu

Provádí lékař lůžkového oddělení nebo ambulance. Volba odběrové nádobky se řídí druhem požadovaného vyšetření . Pro biochemický rozbor použijte plastové zkumavky se žlutým uzávěrem (Sarstedt) .

C 02.6 Odběr na vyšetření stolice na okultní krvácení

Postup pro odběr materiálu

Odebírá se vzorek z vnitřní části stolice (maximálně velikosti čočky) do určeného odběrového kontejneru. Kontejner se označí identifikačními údaji. Vzorek nutno zpracovat do 24 hodin, v případě nutnosti lze skladovat v lednici 48 hodin. Pokud je vyšetření prováděno z více stolic a vzorky doručovány hromadně, musí být kontejnery navíc označeny i datem odběru stolice.

C 02.7 Odběr na vyšetření ejakulátu

O preanalytické fázi vyšetření v andrologické laboratoři je pacient telefonicky poučen při objednání. V den vyšetření je pracovníkem laboratoře velmi podrobně informován o podmínkách odběru a místě přijetí materiálu v prostorách ÚKBD.

Andrologická laboratoř je umístěna ve 2. poschodí budovy FN č. 22, místnost B210, telefonní číslo pro objednání vyšetření 495 833 734.