Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Konzultace

E 08 Konzultační činnost laboratoře

Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky:

Přednostka ÚKBD, zástupce přednosty pro LPP, lékař
Ambulance ÚKBD, lékař
MUDr. Ladislava Pavlíková
Ambulance ÚKBD, lékař
 
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.
Ambulance ÚKBD, lékař MUDr. Jitka Čepková
Ambulance ÚKBD, lékař MUDr. Jana Horáčková
Ambulance ÚKBD, lékař MUDr. Jana Förstlová
Úsek výzkumu a výuky, lékař, vedoucí úseku MUDr.Radomír Hyšpler, Ph.D.
Úsek výzkumu a výuky, úsek speciálních analýz, analytik Ing. Lenka Žaloudková
Management kvality, úsek základních močových analýz, POCT a LIS, analytik, vedoucí úseku, manažer kvality Ing. Jana Špirková
Úsek základních močových analýz, POCT a LIS, analytik Mgr. Eva Fišerová
Úsek rutinních analýz, analytik, vedoucí úseku PharmDr. Magdalena Holečková
Úsek rutinních analýz, analytik Mgr. Eliška Halamová
Úsek klinické farmakologie, analytik, vedoucí úseku PharmDr. Jana Maláková, Ph.D.
Úsek klinické farmakologie, analytik PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D.
Úsek klinické a forenzní toxikologie, analytik, vedoucí úseku PharmDr. Viktor Voříšek
Úsek klinické a forenzní toxikologie, analytik Mgr. Martin Mžik
Úsek klinické a forenzní toxikologie, analytik PharmDr. Vít Šesták, Ph.D.
Úsek speciálních analýz, analytik, vedoucí úseku Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.
Úsek speciálních analýz, analytik RNDr. Martina Vašatová, Ph.D.
Úsek RIA a imunochemických analýz, analytik, vedoucí úseku RNDr. Alena Tichá, Ph.D.
Úsek RIA a imunochemických analýz, analytik PharmDr. Eva Malířová
Úsek RIA a imunochemických analýz, analytik Ing. Adéla Tomášová

Úsek molekulární biologie – extrahumánní genom, analytik

PharmDr. Lenka Plíšková
Úsek molekulární biologie - humánní genom, analytik Doc. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.
Úsek molekulární biologie - humánní genom, analytik,  vedoucí úseku Ing. Kateřina Hrochová
Úsek molekulární biologie - humánní genom, analytik Mgr. Lucie Petrová, Ph.D.
Úsek molekulární biologie - humánní genom, analytik Mgr. Marcela Chmelařová, Ph.D.

Upozornění a komentáře k výsledkům mající vliv na posuzování výsledku jsou uvedeny v textové části každého výsledkového listu, interpretace výsledků na webových stránkách  viz Metody s podrobnými informacemi a kapitoly o preanalytice C 01.1, C 01.2, C 01.3.,C 01.4., C 01.5