Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Konzultace

E 08 Konzultační činnost laboratoře

Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky:

Přednosta ÚKBD, doc. MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D.
zástupce přednosty pro LPP MUDr. Ladislava Pavlíková
ÚKBD lékař MUDr. Jana Förstlová
   
Úsek výzkumu a výuky
vedoucí úseku, lékař doc. MUDr.Radomír Hyšpler, Ph.D.
analytik Ing. Lenka Žaloudková, Ph.D.
Management kvality
manažer kvality Ing. Lenka Žaloudková, Ph.D.
Úsek rutinních analýz  
vedoucí úseku, analytik PharmDr. Magdalena Holečková
analytik Mgr. Eliška Halamová
analytik PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D.
Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
vedoucí úseku, analytik Ing. Jana Špirková
analytik Mgr. Iva Karešová
Úsek klinické farmakologie  
vedoucí úseku, analytik PharmDr. Jana Maláková, Ph.D.
analytik PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D.
Úsek klinické a forenzní toxikologie  
vedoucí úseku, analytik PharmDr. Viktor Voříšek
analytik RNDr. Martin Mžik, Ph.D.
analytik PharmDr. Vít Šesták, Ph.D.
Úsek speciálních analýz  
vedoucí úseku, analytik RNDr. Mgr. Alena Tichá, Ph.D.
analytik Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.
analytik Ing. Adéla Tomášová
analytik Ing. Lenka Žaloudková, Ph.D.
Úsek molekulární biologie 
vedoucí úseku, analytik Mgr. Markéta Gančarčíková
analytik Prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.
Úsek molekulární biologie – laboratoř ÚKBD a ÚKM – extrahumánní genom 
analytik Mgr. Radka Bolehovská, Ph.D., 495 833 894
analytik Mgr. Rudolf Kukla, Ph.D., 495 833 894 
lékař MUDr. Lenka Ryšková, Ph.D., 495 832 314
Úsek molekulární biologie – laboratoř ÚKBD a OLG – germinální genom
analytik Mgr. Pavlína Havlíková, 495 832 624
lékař MUDr. Mária Šenkeříková, 495 832 146
lékař MUDr. Pavla Solařová, 495 833 922
lékař MUDr. Petra Fridrichová, 495 833 926 
lékař MUDr. Mgr. Vladana Skutilová, Ph.D., 495 832 786 

 

Upozornění a komentáře k výsledkům mající vliv na posuzování výsledku jsou uvedeny v textové části každého výsledkového listu, interpretace výsledků na webových stránkách  viz Metody s podrobnými informacemi a kapitoly o preanalytice C 01.1, C 01.2, C 01.3.,C 01.4., C 01.5