Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Konzultace

E 08 Konzultační činnost laboratoře

Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky:

Přednostka ÚKBD, zástupce LPP MUDr. Ladislava Pavlíková
ÚKBD
lékař MUDr. Ladislava Pavlíková
lékař MUDr. Jana Förstlová
Úsek výzkumu a výuky
vedoucí úseku, lékař MUDr.Radomír Hyšpler, Ph.D.
analytik Ing. Lenka Žaloudková, Ph.D.
Management kvality
manažer kvality Ing. Lenka Žaloudková, Ph.D.
Úsek rutinních analýz  
vedoucí úseku, analytik PharmDr. Magdalena Holečková
analytik Mgr. Eliška Halamová
Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
vedoucí úseku, analytik Ing. Jana Špirková
Úsek klinické farmakologie  
vedoucí úseku, analytik PharmDr. Jana Maláková, Ph.D.
analytik PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D.
Úsek klinické a forenzní toxikologie  
vedoucí úseku, analytik PharmDr. Viktor Voříšek
analytik RNDr. Martin Mžik, Ph.D.
analytik PharmDr. Vít Šesták, Ph.D.
Úsek speciálních analýz  
vedoucí úseku, analytik RNDr. Mgr. Alena Tichá, Ph.D.
analytik Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.
analytik PharmDr. Eva Malířová
analytik Ing. Lenka Žaloudková, Ph.D.
Úsek molekulární biologie 
vedoucí úseku, analytik Mgr. Markéta Gančarčíková
analytik Prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.
analytik Ing. Kateřina Hrochová
Úsek molekulární biologie – laboratoř ÚKBD a ÚKM – extrahumánní genom 
analytik Mgr. Radka Bolehovská, Ph.D., 495 833 894
analytik Mgr. Rudolf Kukla, Ph.D., 495 833 894 
analytik Mgr. Marcela Vejsová, Ph.D., 495 833 894
lékař MUDr. Lenka Ryšková, Ph.D., 495 832 314
lékař MUDr. Kateřina Kuncová, 495 833 172
lékař MUDr. Pavla Paterová, 495 833 774
lékař MUDr. Fajfr Miroslav, Ph.D., 495 833 527
lékař MUDr. Vlasta Štěpánová, Ph.D., 495 833 259
analytik Doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc., 495 833 322
Úsek molekulární biologie – laboratoř ÚKBD a OLG – germinální genom
analytik Mgr. Ema Ruszová, Ph.D., 495 833 348
analytik Mgr. Marie Švorcová, Ph.D.,495 832 624
analytik Mgr. Pavlína Havlíková, 495 832 624
lékař MUDr. Mária Šenkeříková, 495 832 146
lékař MUDr. Pavla Solařová, 495 833 922
lékař MUDr. Petra Fridrichová, 495 833 926 
lékař MUDr. Mgr. Vladana Skutilová, Ph.D., 495 832 786 

 

Upozornění a komentáře k výsledkům mající vliv na posuzování výsledku jsou uvedeny v textové části každého výsledkového listu, interpretace výsledků na webových stránkách  viz Metody s podrobnými informacemi a kapitoly o preanalytice C 01.1, C 01.2, C 01.3.,C 01.4., C 01.5