Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Práce se vzorky

Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

Po odebrání primárních vzorků a jejich řádném označení jménem a rodným číslem pacienta musí být odběrové nádobky s biologickým materiálem transportovány po dodržení preanalytických podmínek do laboratoře. Bližší informace o odběrech, stabilitě analytů, transportu a použití konzervačních činidel najdete u jednotlivých metod.

Zpracování hemolytických vzorků:

hemolýza vzorků je posuzována vizuálním pozorováním a měřením hemolytického indexu

  • silná hemolýza – důvod k odmítnutí vzorku
  • slabá hemolýza – požadované vyšetření bude provedeno a výsledky budou vydány podle naměřeného hemolytického indexu

Zpracování chylózních vzorků:

chylozita vzorků je posuzována vizuálním pozorováním a měřením lipemického indexu

  • Požadované vyšetření bude provedeno a výsledky budou vydány podle naměřeného lipemického indexu
  • Pokud se lipemický index naměří ≥ 1000,poté je vždy nutno provést ultracentrifugaci

Zpracování ikterických vzorků:

iktericita vzorků je posuzována měřením ikterického indexu, požadované vyšetření bude provedeno a výsledky budou vydány podle naměřeného ikterického indexu

Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky

Na základě směrnice (vyhláška MZ č. 440/2000 Sb) byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem:

Bezpečnostní aspekty

  • Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční. Je nutné zabránit zbytečným manipulacím s krví, které by mohly vést ke kontaminaci pokožky odebírající osoby, veškerých zařízení používaných při odběru nebo ke vzniku infekčního aerosolu.
  • Je nutné zajistit dostupnost lékaře při předpokládaných komplikacích při odběru.
  • U nemocných s poruchami vědomí nebo u malých dětí je nutné k zabránění případného poranění očekávat nenadálé pohyby nebo reakce na vpich. Komplikace se musí ohlásit.
  • Veškeré manipulace s odběrovými jehlami se musí provádět s maximální opatrností.
  • Pro odběry krve pacientů v izolaci je nutné vypracovat zvláštní pokyny.
  • Je zakázáno provádět odběry materiálu v místnostech s možným zdrojem infekčního aerosolu (v místnostech s centrifugami, dávkovači, vývěvami a podobně).