Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Práce se vzorky

Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

Po odebrání primárních vzorků a jejich řádném označení jménem a rodným číslem pacienta musí být odběrové nádobky s biologickým materiálem transportovány po dodržení preanalytických podmínek do laboratoře. Bližší informace o odběrech, stabilitě analytů, transportu a použití konzervačních činidel najdete u jednotlivých metod.

Zpracování hemolytických vzorků:

hemolýza vzorků je posuzována vizuálním pozorováním a měřením hemolytického indexu

 • silná hemolýza – důvod k odmítnutí vzorku
 1. Do žádanky centrálního příjmu vložit metodu 2005 (rozpad do bloku NESHODY) a žadateli telefonicky oznámit důvod odmítnutí vzorku
 2. Pokud se dá vzorek k analýze na Cobas 8000 a hemolytický index se naměří ≥ 621 µmol/l ( ≥ 10 g/l), v žádance se objeví fiktivní metoda neshoda (vložit * místo výsledku) – důvod k odmítnutí vzorku (vyjímka : Bilirubin novorozenecký)
 3. V žádance Centrálního příjmu vymazat všechny metody (--), vložit metodu 2005 a řešit jako Neshodu na příjmu
 4. Vyjímka: Bilirubin novorozenecký a index hemolytický nad 621 µmol/l – po konzultaci s přednostkou ÚKBD se výsledek vydá s textem ( tisknuté memo k metodě):
  „Silně hemolytické sérum, upozorňujeme na možnost ovlivnění výsledku“
 • slabá hemolýza – požadované vyšetření bude provedeno a výsledky budou vydány podle naměřeného hemolytického indexu – viz příloha č. 5 (SOP 2-11-0039)

Zpracování chylózních vzorků:

chylozita vzorků je posuzována vizuálním pozorováním a měřením lipemického indexu

 1. Požadované vyšetření bude provedeno a výsledky budou vydány podle naměřeného lipemického indexu – viz. Příloha č. 5 (SOP 2-11-0039)
 2. Pokud se lipemický index naměří ≥ 1000, v žádance se objeví fiktivní metoda ultracentrifigace (vložit * místo výsledku)
 3. Vždy nutno provést ultracentrifugaci séra – návod viz Příloha č. 11 ( 3-66-SM007)
  • Pozor !!! metody (lipidy) – CHOL, TAG, HDL, LDL nutno naměřit z chylozního séra – pravděpodobně bude nutné ředění
  • Metody ostatní nutno zadat na nové číslo centrálního příjmu v LIS a naměřit v ultracentrifugátu (do poznámky zadat ultracentrifugace)

 

Zpracování ikterických vzorků:

iktericita vzorků je posuzována měřením ikterického indexu, požadované vyšetření bude provedeno a výsledky budou vydány podle naměřeného ikterického indexu – viz Příloha č. 5 (SOP 2-11-0039)

Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky

Na základě směrnice (vyhláška MZ č. 440/2000 Sb) byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem:

Bezpečnostní aspekty

 • Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční. Je nutné zabránit zbytečným manipulacím s krví, které by mohly vést ke kontaminaci pokožky odebírající osoby, veškerých zařízení používaných při odběru nebo ke vzniku infekčního aerosolu.
 • Je nutné zajistit dostupnost lékaře při předpokládaných komplikacích při odběru.
 • U nemocných s poruchami vědomí nebo u malých dětí je nutné k zabránění případného poranění očekávat nenadálé pohyby nebo reakce na vpich. Komplikace se musí ohlásit.
 • Veškeré manipulace s odběrovými jehlami se musí provádět s maximální opatrností.
 • Pro odběry krve pacientů v izolaci je nutné vypracovat zvláštní pokyny.
 • Je zakázáno provádět odběry materiálu v místnostech s možným zdrojem infekčního aerosolu (v místnostech s centrifugami, dávkovači, vývěvami a podobně).