Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Kurzy kostní denzitometrie

Od 1.11.2023 jsou vypsány certifikované kurzy Celotělové kostní denzitometrie.

Kurz je určen pro praktickou výuku zdravotních sester, doba trvání kurzu 1-2 dny.

Kontaktní osoba
Iveta Matějusová,
tel. 495 832 456,
e-mail: iveta.matejusova@fnhk.cz