Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Stáže VŠ

  Tématický plán školících míst ÚKBD LF UK a FN Hradec Králové

Zájemce o stáž volně formuluje žádost s konkretizací svých požadavků s předstihem alespoň dvou měsíců na adresy: 

 

Podrobnější informace o výše uvedených odborných stážích budou v nejbližší době zveřejněny na webu Fakultní nemocnice Hradec Králové.