Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Praxe studentů

Pro studenty Farmaceutické fakulty

 • Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF a FN Hradec Králové vypisuje v rámci své působnosti v omezené míře odborné praxe pro studenty Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.
 • Každoročně jsou vypisovány čtyři termíny. Maximálně možný počet stážistů na jeden termín je šest (z provozních i bezpečnostních důvodů).
 • Odborná praxe je obvykle dvou až třítýdenní podle požadavků fakulty pro daný ročník.
 • Při větším zájmu o daný termín bývají preferováni studenti vyšších ročníků bioanalytického studijního směru, kteří již absolvovali předmět Základy biochemie, případně i předmět Klinická biochemie.
 • Vzhledem k rostoucímu zájmu doporučujeme, abyste svou praxi na našem pracovišti zajisitili co nejdříve, minimálně dva měsíce předem. Preferujeme elektronickou formu korespondence na dole uvedené adresy koordinátorů. Na vaši elektronickou adresu budou docházet aktuální informace upřesňující termín začátku praxe a její náplň.

Náplň praxe (2 týdny)

Den 1 BOZP, Klinická farmakologie
Den 2 Rutinní biochemické analýzy
Den 3 Speciální biochemická vyšetření I
Den 4 Klinická a forenzní toxikologie
Den 5 Speciální biochemická vyšetření II
Den 6 Molekulární biologie I
Den 7 Molekulární biologie II
Den 8 Analýza moči, POCT, LIS
Den 9 Kontrola kvality
Den 10 Lékařská kontrola, závěrečné shrnutí praxe

Pozn.: Sekvence vypsaných témat se může lišit podle časových možností školitelů

Podmínky nástupu na praxi

 • Na praxi jsou přijímáni pouze studenti, kteří jsou v dostatečném předstihu registrováni na základě svého písemného požadavku (zaslaného elektronicky) koordinátorům.
 • Student musí být řádně proočkován proti virové hepatitidě typu B a neměl by vykazovat známky přetrvávající respirační infekce.
 • Při větším zájmu o daný termín bývají preferováni studenti vyšších ročníků bioanalytického studijního směru, kteří již absolvovali předmět Základy biochemie, případně i předmět Klinická biochemie.
 • Vzhledem k rostoucímu zájmu ze strany studentů doporučujeme, abyste nás kontaktovali s žádostí o vykonání praxe co nejdříve, minimálně dva měsíce předem.
 • Při praxi je nezbytné používání vlastních plášťů, přezůvek a viditelné nošení vizitky, kterou dostanete první den praxe.
 • Doporučujeme přinést si rovněž psací pomůcky.

Kontaktní osoby

Prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.

Jitka Kolovratníková
Vypsané termíny praxe (maximální počet studentů na termín je šest)

Termín 1:   začátek ledna
Termín 2:   začátek května
Termín 3:   začátek července
Termín 4:   začátek října

Konkrétní termíny nástupu na praxi vám budou sděleny elektronicky