Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Identifikační údaje

 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové je samostatným právním subjektem přímo řízeným MZ ČR.

Název Fakultní nemocnice Hradec Králové
Adresa Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové 
Zřizovatel MZČR
Zřízení na základě zřizovací listiny ze dne 29.5. 2012 a Statutu FN HK
Ředitel nemocnice PMUDr. Aleš Herman, Ph.D.
00179906
DIČ CZ00179906
Telefon 495832350
Fax 495833247
e-mail ales.herman@fnhk.cz

Identifikace laboratoře a důležité údaje

ÚKBD je součástí komplementu FN HK. Organizace práce společných vyšetřovacích a léčebných složek (komplementu) je řízena na základě samostatného provozního řádu každého z těchto oddělení a zásadně se přizpůsobuje provozu ostatních klinických oddělení (viz Provozní řád FN – ZD 3).

Název laboratoře Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové
Identifikační údaje IČO 00179906 IČP 61004845
Předmět činnosti

Laboratorní vyšetření v klinické biochemii, klinické a forenzní toxikologii, klinické farmakologii a molekulární biologii

Adresa
 
ÚKBD Fakultní nemocnice, Sokolská 581 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
Umístění laboratoře Fakultní nemocnice – budova č. 22
Okruh působnosti laboratoře Pro akutní i neakutní lůžkovou i ambulantní péči
Přednosta ústavu Doc. MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D.
Zástupce přednosty LP MUDr. Ladislava Pavlíková
Lékařský garant odbornosti 801 MUDr. Ladislava Pavlíková
Lékařský garant odbornosti 802 MUDr. Lenka Ryšková, Ph.D.
Lékařský garant odbornosti 816 MUDr. Mária Šenkeříková
MUDr. Pavla Solařová
MUDr. Petra Fridrichová
MUDr. Mgr. Vladana Skutilová, Ph.D.
Analytický garant odbornosti 801 Ing. Lenka Žaloudková, Ph.D.
Analytický garant odbornosti 802 Mgr. Radka Bolehovská, Ph.D.
Analytický garant odbornosti 812 PharmDr. Jana Maláková, Ph.D.
Analytický garant odbornosti 814 RNDr. Martin Mžik, Ph.D.
Analytický garant odbornosti 816 Mgr. Markéta Gančarčíková
Management kvality Ing. Lenka Žaloudková, Ph.D.
 

 Kontaktní údaje