Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Amfetaminy, průkaz jednotlivých amfetaminů a extáze v moči, v séru pomocí HPLC

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

moč, sérum - 2 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 hodiny
Zkratka v LIS U_HPLC, S_HPLC
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Preanalytika

krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

negativní; pozitivní - uvedeny nalezené látky
Součást toxikologického screeningu. Lze identifikovat, event. kvantifikovat jednotlivé analyty.
Hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C sérum, plazma - 6 měsíců; moč - 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum, plazma - 1 měsíc; moč - 3 měsíce
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum, plazma - 1den; moč - 1 měsíc