Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Amfetaminy, skupinový záchyt

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

sérum / plazma - 2 ml, moč - 5 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 - 2 hodiny
Zkratka v LIS S_AMPH, U_AMFE
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Referenční intervaly

práh pozitivity 1,479 µmol/l

Preanalytika

krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Součást toxikologického screeningu.
Hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C sérum, plazma - 6 měsíců; moč - 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum, plazma - 1 měsíc; moč - 3 měsíce
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum, plazma - 1den; moč - 1 měsíc