Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Aminokyseliny - spektrum

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: chromatografie
Telefon 495 833 716
Biologický materiál

sérum, plazma (heparin) - 1 ml
moč - 2 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 4 týdny
Zkratka v LIS AMK1
Dostupné statim NE
Jednotka µmol/l, mmol/mol kreatininu
Referenční intervaly

 referenční a varovné meze 
 

Preanalytika

Vzorky přijímáme do 2 hodin v nativním stavu, jinak zamražené.

Moč: do skla nebo plastu bez úpravy, min 10 ml

  • Doporučuje se odebrat první ranní porci moči.
  • V případě sbírané moči sběrovou nádobu udržovat v chladu, po ukončení sběru dodat do laboratoře průměrný vzorek s uvedením celkového objemu v ml a doby sběru v hod.

Krev: odběr srážlivé krve na lačno

Interpretace
  • Výsledky vyšetření aminokyselin v rámci sledování dědičně metabolických poruch hodnotí MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D.
  • Výsledky vyšetření aminokyselin v moči jsou vydávány v přepočtu na množství kreatininu
Stabilita při teplotě -20 °C doporučuje se zmrazení vzorku moče na -70 °C: moč stabilní 5 let; sérum, plazma 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C moč 5 dnů; sérum, plazma 24 hod.
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C moč 24 hod.; sérum, plazma 8 hod.