Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Anorektika (fenfluramin)

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

sérum / plazma - 2 ml, moč - 5 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den
Zkratka v LIS _GCMS
Dostupné statim NE
Jednotka µg/L
Preanalytika

krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Průkaz anorektik v krvi; lze i kvantifikovat.
Anorektika (fenfluramin + metabolity) v moči se hodnotí kvalitativně - pozitivní/negativní s uvedením nalezených látek.
Hodnotí odborník.

Další poznámky

terapeutické rozmezí 50-150 µg/l,
µg/l = ng/ml

Citlivost práh pozitivity 10 ng/ml (limit kvantifikace)