Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Antidepresiva I. generace (tricyklická) - skupinová reakce

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

moč - 5 ml; sérum / plazma - 2 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1-2 hodiny
Zkratka v LIS U_TCA, S_TCA
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Preanalytika

krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Součást toxikologického screeningu.
Hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C moč - 1 rok, sérum, plazma - 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C moč- 6 měsíců, sérum, plazma - 4 měsíce
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C moč - 1 měsíc, sérum, plazma - 1 hodina
Další poznámky

toxicita nad 1,427 µmol/l

Citlivost práh pozitivity 0,071 µmol/l