Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Antidepresiva I.-IV. generace v biolog. materiálech - identifikace jednotlivých

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

sérum / plazma, žaludeční výplach, moč - 5 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy do 4 hodin
Zkratka v LIS _GCMS, U_HPLC, S_HPLC
Dostupné statim NE
Jednotka µg/L
Preanalytika

krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

negativní; pozitivní - uvedeny nalezené látky
Průkaz antidepresiv v biologických materiálech; lze i kvantifikovat.
Hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C sérum, plazma - 6 měsíců; moč - 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum, plazma - 4 měsíce; moč- 6 měsíců
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum, plazma - 1 hodina; moč - 1 měsíc
Další poznámky

po týdnu zamrazit;
ke konfirmaci do týdne nezamrazovat,
µg/l = ng/ml