Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Antihypertenziva v tělních tekutinách - průkaz

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

sérum / plazma, moč - 5 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy do 4 hodin
Zkratka v LIS _GCMS
Dostupné statim NE
Jednotka kvalitativní
Preanalytika

krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

negativní; pozitivní - uvedeny nalezené látky
Průkaz antihypertensiv v biologických materiálech; lze i kvantifikovat.
Hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C sérum, plazma - 6 měsíců; moč - 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum, plazma - 4 měsíce; moč- 6 měsíců
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum, plazma - 1den; moč - 1 měsíc
Další poznámky

po týdnu zamrazit; ke konfirmaci do týdne nezamrazovat