Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Benzodiazepiny - semikvantitativně

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

sérum / plazma; moč

Množství 2
Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1-2 hodiny
Zkratka v LIS S_BZDZ, U_BZDP
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Preanalytika

krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Součást toxikologického screeningu. Hladina toxicity v krvi 3,69 µmol/l.
Hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C krev i moč 5 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C krev i moč měsíc
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C krev i moč ‹1 den
Další poznámky

jednotlivě nutno identifikovat pomocí LC-MS/MS (různá hladina toxicity)

Citlivost hladina pozitivity v krvi 0,07 µmol/l; v moči 0,200 µmol/l